LID WORDEN

 De jaarlijkse bijdrage bedraagt per ondeelbaar kalenderjaar :

gewoon lid: 20,-

FORTIS BANK      293-0535219-28
IBAN    BE37 2930 5352 1928
BIC    GEBA BE BB